ForestTour ท่องเที่ยวต่างประเทศ
 
  HomeAbout usท่องเที่ยวในประเทศContact us
  ชมรูปภาพ พิมพ์หน้านี้ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน Booking tour  
 

  เกาหลี เกาะนามิ โซรัคซาน เเอเวอร์แลนด์ 5 วัน Korea Love
ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ โซรัคซาน เอเวอร์แลนด์ โซรัคซาน บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 5 วัน 3 คืน บิน KE กย.-ต.ค. 2556 ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

เกาหลี เกาะนามิ โซรัคซาน
เอเวอร์แลนด์ 

·       
ตามรอยซีรีส์ดัง Winter Love Song เกาะนามิ
·        ธรรมชาติตระการตา ณ วนอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน
·        นมัสการวัดชิงฮึงซา
·        ฟาร์มหมีเท็ดดี้แบร์สุดน่ารัก
·        สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
·        พระราชวังเคียงบก  ผ่านชมบลูเฮาส์  เขานัมซาน
.        ช้อปปิ้ง 3 ย่านดัง ทงแดมุน เมียงดง ฮงอิก

วันเดินทาง 5 วัน 3 คืนโดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE)
18-22,25-29 กันยายน 2556                            
23,900- 
2-6,9-13,16-20,23-27 ตุลาคม                        
27,900 -
18-22,19-23 ตุลาคม 2556                              29,900-
 

รายการท่องเที่ยว
วันแรก       กรุงเทพฯ  (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เกาหลีใต้                                           
 
..........     พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น  4  แถว M สายการบิน 
               KOREAN AIR ประตูทางเข้าหมายเลข 6 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
               อำนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
...........    ออกเดินทางสู่เกาหลีโดยเที่ยวบิน KE ........... (มีบริการอาหารค่ำบนเครื่อง)
               ***** เวลาเที่ยวบินขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้อนุมัติให้ *****
               BKK-ICN KE652 2240 0600   (หรือ KE654 2345 0705)
               ICN-BKK KE651 1740 2110     (หรือ KE653 1840 2210)
 
   
วันที่สอง     เกาหลีใต้ – อินชอน – โซล – เกาะนามิ – วนอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน –        
                วัดชินฮึงซา                                                                                       
 
......... น.  เดินทางถึงสนามบินอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
               เรียบร้อยแล้ว นำทุกท่านขึ้นรถโค้ช เดินทางไปท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามฟากไปยังเกาะนามิ 
               หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี  Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว  
               สถานที่โรแมนติคอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ คาราวะสุสานนาย
               พลนามิ  เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพ
กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนูดัง ทัคคาลบี   ตามรอยละคร Winter 
               Love Song หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี
บ่าย          นำท่านเดินทางไปพักผ่อนแบบธรรมชาติอย่างแท้จริง เดินชมความงามของ วนอุทยานแห่ง
               ชาติโซรัคซาน
ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาสี่ฤดู ภูเขาโซรัคหรือภูเขาหิมะตั้งอยู่ใจกลางภูเขาแท
               แบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือมีเทือกเขา ป่าไม้  หุบเขา สายน้ำ 
               ทะเลสาบ หินรูปร่างต่างๆ ที่สวยงามซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่งพร้อม
               นมัสการพระพุทธรูปปางสมาธิองค์มหึมาตั้งอยู่กลางแจ้งสร้างขึ้นเพื่อสวดอ้อนวอนให้คาบ
               สมุทรเกาหลีได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน และเดินข้ามสะพานชำระจิตใจเพื่อไปยังวัดชินฮันซาวัด
               เก่าแก่กว่าพันปี สร้างในสมัยอาณาจักรชิล (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าไปสู่จุดชมวิว เนื่องจากลม
               อาจจะแรง หรือ อุณหภูมิติดลบ กระเช้ามักหยุดการให้บริการ)
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) เมนู โพซด ชาบู ชาบู ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของ
               ญี่ปุ่นโดยนําเครื่องเคียง ผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู เบคอนหมู ที่จัดเตรียมเรียงสวยงามใน
               หม้อเวลาทานเติม น้ำซุบ ชาบู ปรุงรสแล้ว ต้มให้เดือด รับประทานพร้อมน้ำจิ้มซีอิ้ว
               เกาหลีและเครื่องเคียง
               นำท่านเข้าที่พัก  Sorak Deamyung Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม     ฟาร์มหมีเท็ดดี้ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์                                                      
เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3) นำท่านเพลิดเพลินกับความน่ารัก ณ ฟาร์ม
               พิพิธ
ภัณฑ์หมีเท็ดดี้ แหล่งรวมเรื่องราวหมีเท็ดดี้ของโลก และหมีเท็ดดี้แนะนำสถานที่ท่อง
               เที่ยวและกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัด
กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เนื้อหมูสไลด์หมัก
               ซอสคันจังและเครื่องปรุงรสต่างๆ   หรือ  เมนูโอซัมหรือหมูปลาหมึกบาร์บีคิวหมักซอสพริก
               เกาหลี ซี่งคนต่างประเทศนิยมรับประทาน เพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย  
บ่าย          นำทุกท่านสู่ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลี หรือ  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลาง
               แจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและยังเป็นที่นิยมของชาวเกาหลีและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก 
               ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบพาทุกท่านเข้าชมสวนป่า ซาฟารี ท่านจะได้พบกับไลเกอร์ ซึ่งเป็นสัตว์
               ผสมที่เกิดขึ้นจากสิงโตผู้พ่อและเสือผู้เป็นแม่ นับเป็นสัตว์ผสมคู่แรกของโลกมีอายุกว่า 16 ปี
               มาแล้ว สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด  แบบไม่จำกัดรอบไม่จำกัดเวลา อาทิ รถไฟเหาะรางไม้
               ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีล่องแก่งอเมซอน  โรงหนังสามมิติ บ้านเวทมนต์ เดินชมควา มงามและ
               สีสันของสวนดอกไม้ที่ผลัดเปลี่ยนกันมาอวดโฉมในแต่ละฤดู เช่น ฤดูร้อนเป็นดอกกุหลาบ
               และลิลลี่ ฤดูใบไม้ผลิเป็นดอกทิวลิป ฤดูใบไม้ร่วงเป็นดอกเบญจมาศ และฤดูหนาวเป็น
               เทศกาลหิมะที่แสนสนุกกับการเล่นสโนว์บัสเตอร์แบบไม่จำกัดจำนวนรอบ ได้เวลาสมควร
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) เมนู พอคคาบิ เมนูหมูผัดซอสบาร์บีคิวเกาหลี  
               นำท่าน Samwon Plaza Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่        ศูนย์โสมเกาหลี – พระราชวังเคียงบก – บลูเฮาส์ – นัมซาน –  N Seoul Tower 
               เครื่องสำอางเกาหลี – ตลาดทงแดมุน  – ตลาดเมียงดง                                  

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6) นำทุกท่านเข้าชมศูนย์โสมของรัฐบาล ณ  ศูนย์
               โสมเกาหลี โสมที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพดีที่สุดเมื่อเทียบกับโสมของประเทศอื่น ๆ มา
               ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ อาทิ โสมอบแห้ง โสมน้ำผึ้ง โสมผง โสมสกัด
               แคปซูล นับเป็นของฝากล้ำค่าที่น่าซื้อหาไปฝากคนที่ท่านรักและห่วงใยหรือตัวท่านเองเพื่อ
               บำรุงสุขภาพ จากนั้นนำท่านชม พระราชวังเคียงบก แห่งราชวังโชซอนสร้างขึ้นในปี 
               ค.ศ.1394 ภายในพระราชวังประกอบไปด้วยพระที่นั่งต่าง ๆ  มากมาย พลับพลากลางน้ำ   
               ห้องประทับของกษัตริย์และพระราชินี ห้องทรงพระอักษร ท้องพระโรง  จากนั้นเดินทางผ่าน
               ชม ทำเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮาส์) ระหว่างผ่าน ห้ามถ่ายภาพใด ๆ ทั้งสิ้น  ชาวเกาหลี
               เชื่อว่าเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดของประเทศ ถ่ายภาพบริเวณอนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์
               ความเป็นอมตะ ด้านหลังอนุสาวรีย์เป็นภูเขาหัวมังกร 
กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) เมนูชาบูแบบชาวเกาหลี ที่มีให้เลือกทั้งเนื้อ
               หมู เนื้อวัว อีกทั้งเมนูอาหารสไตล์ฝรั่ง ญี่ปุ่น เกาหลี จีน พร้อมของหวาน ของอร่อยประจำ
               วัน และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น และ เมนูบิบิมพับ หรือข้าวคลุกแบบสูตรคุณเอง 
               เวลารับประทานชาวเกาหลีจะคลุกส่วนผสมทั้งหมดที่อยู่ในหม้อให้เข้ากันเป็นอาหารเพื่อ
               สุขภาพของชาวเกาหลี
บ่าย          นำท่านสู่ ภูเขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวที่อยู่ใจกลางเมืองหลวง และเป็นที่ตั้งของ
               หอคอยเมือง N Seoul Tower  ชมทัศนียภาพกรุงโซลโดยรอบและเป็นสัญลักษณ์
               กรุงโซล  จากจุดนี้มีผู้คนให้ความนิยมเดินทางมาถ่ายภาพสัญลักษณ์ของกรุงโซล ชม
               บรรยากาศโดยรอบที่เต็มไปด้วย แม่กุญแจที่บรรดาคู่รักเกาหลี และนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
               นิยมมาคล้องไว้ เสมือนกับให้ความรักอยู่คู่กันตลอดไป ท่านยังสามารถเลือกซื้อตุ๊กตาหมี 
               Alfred ของละคร “ เจ้าหญิงวุ่นวาย เจ้าชายเย็นชา “ หรือ แบบอื่นๆ เพื่อการสะสมได้อีก
               ด้วยที่ Teddy Bear Shop (ความเชื่อ: เตรียมแม่กุญแจลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกุญแจคู่รัก 
               ณ Love Rock Cable  ซี่งเชื่อกันว่า ถ้าใครขึ้นมาคล้องกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่
               รัก คู่ครอบครัว คู่เพื่อน คู่พี่น้อง คู่มิตรนั้นจะมีความรักที่ยั่งยืนหรือไม่มีใครมาพรากจากกันได้ 
               (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นชมหอคอย และไม่รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์หมี)...... นำท่านชมและเลือก
               ซื้อเครื่องสำอาง หลากยี่ห้อคุณภาพที่ผู้หญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแล้วให้ความสำคัญ
               กับเรื่องผิวหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบำรุงผิวพื้นฐาน Skin Care และเครื่องสำ
               อางค์ผสมสมุนไพร ณ ศูนย์เวชสำอางค์ จากนั้นนำทุกท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์แนมที่ 
               ดิวตี้ฟรี ท่านสามารถเลือกสินค้าแบรนด์แนมชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า แว่นกันแดด 
               นาฬิกา เครื่องสำอาง  น้ำหอม และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย จากนั้นนำท่านช็อปปิ้ง ตลาด
               ทงแดมุน แหล่งขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย เพลิดเพลินกับสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ
               ผ้า รองเท้า กระเป๋า   เข็มขัด ทั้งบุรุษและสตรี  และร้านค้าเครื่องสำอางแบรนด์ดังของ
               เกาหลี และนำท่านสู่ ย่านเมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนำ ท่าน
               สามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลาย ทั้งเสื้อผ้า  รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางซึ่งเป็นที่
               รู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ  Etude, Skin Food, Face Shop  เครื่องประดับ ซีดีเพลง 
               มีวีซีดีหนังและซีรีย์ยอดฮิตตลอดจนของที่ระลึกต่าง ๆ มากมาย 
               ********  อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านเลือกซื้อของตามอัธยาศัย ******          
               นำท่านเข้าที่พัก Benhur Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า      ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – ดิวตี้ฟรี – ย่านฮงอิก – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ           
เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6) นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรเกาหลี  (Herb 
               Shop) ให้ท่านชมและรับความรู้เรื่องสมุนไพรที่คัดเลือกมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อผลิตสมุนไพร
               เพื่อสุขภาพ ซึ่งคนเกาหลีนิยมดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพ และเลือกซื้อสมุนไพรบำรุงสุขภาพ  จาก
               นั้นนำท่าน เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ที่แห่งนี้ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า
               ชั้นนำได้ มากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องสำอาง
               ดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 
               ROJUKISS, LANEIGE อื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย หรือ จะ
               เลือกลองนั่งดื่มกาแฟในคอฟฟี่ช้อปสไตล์เกาหลีได้ที่นี่เช่นกัน จากนั้นนำท่านเที่ยวชม
               บรรยากาศย่าน ฮงอิก บริเวณที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฮงอิก มหาวิทยาลัยทางศิลปะที่มีชื่อ
               เสียง และเป็นแหล่งพบปะชุมุนมของหนุ่มสาวเกาหลีสมัยใหม่ โดยเฉพาะ บรรดาชาวร็อค เท
               คโน ฮิปฮอป พวกคลั่งแจ๊ซซ์ จะมารวมตัวกันที่ภัตตาคาร, คาเฟ่หรือบาร์หรูหรา เดินชม
               บรรยากาศร้านค้าต่างๆ ซึ่งจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามและมีสไตล์อีกมากมายและยังมีร้าน
               เครื่องสำอางค์เกาหลีให้ท่านเลือกซื้อ เช่น ETUDE, SKINFOOD ,THE FACE SHOP 
               เป็นต้น จากนั้น
กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)  เมนู Jim Dak ไก่ผัดซอสดำเกาหลีอาหาร
               พื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดง รสชาติเผ็ดเล็กน้อย เนื่องจากว่าเป็นการหมักซอสสูตรพิเศษ
               ของเกาหลี จิมดักนี้ส่วนใหญ่จะใช้ไก่ทั้งตัว ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และ
               ซอส เนื้อไก่ที่นิ่ม นุ่ม พร้อมกับวุ้นเส้น
บ่าย          นำท่านไปแวะชมโรงงานผลิตและจำหน่าย พลอย สีม่วง หรือ Amethyst พลอยแห่ง
               สุขภาพและนำโชค โดยมีการจัดทำเป็นเครื่องประดับ แหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อ
               มือ .......แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ซุปเปอร์มาเก็ต)  สาหร่าย 
               ขนมต่างๆ  ช็อกโกแล๊ต  ซีเรียลช็อกโก  กระดูกม้าเจจูโด  ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอย
               ของโสม ในรูปขนมโสม ชาโสม เครื่องสำอางค์โสม เป็นต้น  หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโป
               โร้ ชินราเมง เป็นต้น
...........    นำทุกท่านสู่สนามบิน
......... น.  ออกเดินทางกลับโดย  KOREAN AIR เที่ยวบิน ..............  
..........น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 
                  ****************************************
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน) 
เด็กอายุ 2-12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 
เด็กอายุ 2-12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 
พักเดี่ยวเพิ่ม                                              3,000  บาท

อัตราค่าบริการรวม
1.                  ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับตามเส้นทาง
2.                  ค่าที่พัก  3 คืน พักห้องละ  2-3 ท่าน 
3.                  ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามรายการ)
4.                  บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ
5.                  ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน
6.                  ค่ามัคคุเทศน์
7.                  ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. 
8.                  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ
9.                  ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาทต่อท่าน
                     ***ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่ได้มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***

อัตรานี้ไม่รวม
1.                  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวี
                    ช่องพิเศษ ค่าซักรีด
2.                  ค่าทำหนังสือเดินทาง
3.                  ค่าทิปคนขับรถและไกด์เกาหลีวันละ 5,000 วอน (5,000 วอน x 4 วัน = 20,000 วอน)
4.                  ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
5.                  ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว 
6.                  ค่าภาษีการบริการ  3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%   

เงื่อนไขการจอง
1.                  กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
                     ชื่อ บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด (บัญชีกระแสรายวัน)
                      ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่ 733-1-01222-4
                      ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยลาดพร้าว เลขที่ 760-6-00065-4
2.                  หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9027
3.                  ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน เพื่อดำเนินการออกบัตรโดยสารเครื่องบิน
4.                  กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 
การยกเลิกการเดินทาง
1.                  สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
2.                  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.                  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.                  คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือ
                     เที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนใน
                     ประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 
หมายเหตุ
1.      รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด 
          และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้น
          หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้า
          หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัด ขอสงวน 
          สิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน)
2.      หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี 
         หรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้อง
         รับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้น ๆ หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่า
         ต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้า
         หน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
3.      ออกเดินทางขั้นต่ำ 30 ท่าน โดยเส้นทางท่องเที่ยวเกาหลี หากเดินทางต่ำกว่ากำหนด อาจมีความจำ
         เป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
4.      ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใด ๆ จากสาย
         การบิน
 
          เกาหลี โซรัคซาน เกาะนามิ      

          imgPlaceHolder
          เกาหลี โซรัคซาน เกาะนามิ

            imgPlaceHolder

          เกาหลี โซรัคซาน เกาะนามิ

     
           imgPlaceHolder

           เกาหลี โซรัคซาน เกาะนามิ

            imgPlaceHolder
      
·
  ชมรูปภาพ พิมพ์หน้านี้ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน Booking tour  
 
 

Webdesign by Singhatoh
บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด
733/5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง
เขต วังทองหลาง กทม. 10310
โทร 02-514-9021-6 แฟกซ์ 02-514-9027
adv@foresttour.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่11/1147
Toursim Authority of Thailand (TAT) Licence :11/1147
© Copyright 2006 Foresttour Co.,Ltd.All right reserved.